Kronoberg sämst i landet på jämställdhet

Det är svårt att kombinera jobb och familj i Kronobergs län, det visar färska siffror som TCO presenterade på onsdagen.
TCO har gjort en sammanställning över hur det ser ut i landets samtliga kommuner när det gäller att kunna kombinera arbete och familj. För att göra det, har man undersökt flera olika faktorer, som jämställdhet, ohälsa, barnomsorg och personaltäthet i skola och omsorg. I rapporten framgår det bland annat att Kronobergs län, tillsammans med Gävleborgs län, är sämst i landet på jämnställdhet. Däremot ligger man över rikssnittet då det gäller hälsa, och personaltäthet i skolan.