Regeringen säger nej till att upparbeta skog

Ett område med omkring 5000 kubikmeter stormfälld skog i Kroksnäs väster om Vislanda får inte upparbetas, trots att träden är hårt angripna av granbarkborre. Det har regeringen, som sista instans, nu beslutat.

Länsstyrelsen planerar att göra området till naturreservat något som markägarna motsatt sig. När ägarna efter stormen Gudrun ansökte om att upparbeta den stormfällda skogen för att minska risken för framtida angrepp av granbarkborren fick de nej i miljödomstolen hösten 2005. Sedan  dess har situationen med granbarkborren förvärrats många gånger om,  men trots det har regeringen nu också sagt nej till upparbetning.