Erlandsson försvarar regeringens beslut att inte låta markägare upparbeta skog

Trots att jordbruksminister Eskil Erlandsson riktat hård kritik mot att stormfälld skog inte får upparbetas, så försvarar han nu regeringens beslut att omkring 5000 kubikmeter skog som angripits av granbarkborrar, måste ligga kvar.

- Regeringen har rättat sig efter de regler som finns, säger han.

Det handlar om ett område kring Kroksnäs utanför Vislanda. Marken ska bli naturreservat och både miljödomstolen och nu också sista instans, regeringen, har därför sagt nej till att markägarna ska få upparbeta den stormfällda skogen. Detta trots att träden är hårt angripna av granbarkborrar.

Eskil Erlandsson har länge varit väldigt kritisk till att stormfälld skog inte får upparbetas. I ett inlägg i riksdagen i augusti angrep han den dåvarande socialdemokratiska regeringen och ansåg att ”de lät mark bli barnkammare för skadeinsekter”.

Men nu gör alltså hans egen regering samma sak, med området kring Kroksnäs. Ändå vill Eskil Erlandsson alltså inte säga att den nuvarande regeringen gjort fel.
- Det är reglerna när det gäller naturreservat som bör ändras, säger han.

Therese Gabrielsson
therese.gabrielsson@sr.se