Handikappanpassning av biskopsgård

Biskopsgården Östrabo i Växjö ska göras tillgänglig för alla.

Stiftet planerar nu för en handikappanpassning av byggnaden. Det handlar bland annat om att bygga om toaletter, installera en hiss och sätta in dörröppnare.

Ombyggnationen beräknas kosta mellan 2 och 3 miljoner kronor och är tänkt att ske under nästa år, så snart stiftet fått klart med bygglov från Växjö kommun.