Kvinnor i länet allt mer sjukskrivna

Långtidssjuksrivningarna i länet ökar mer bland kvinnor än bland män.
Antalet kvinnor som blir långtidssjukskriva ökar mer än antalet män och det är en utvecklingen som oroar inte minst Peter Burman på försäkringskassan. Därför tycker han att FoU Kronoberg, Forskning och Utbildning, ska försöka ta reda på orsaken till att den ökningen mellan könen, är störst i hela landet.