Stärkt skydd för naturreservat

Länsstyrelsen beslutade på måndagen att stärka skyddet för ett av länets äldsta naturreservat, Evedalsåsen några kilometer norr om Växjö centrum.

Området, där det bland annat finns en rullstensås skapad av isälvar för cirka 10 000 år sedan, skyddades som naturminne redan 1935 och är nu nära fem hektar stort.

Syftet med det nya beslutet är att bättre bevara den geologiska formationen, områdets äldre skog och grövre döda ved, och också att främja allmänhetens tillgång till området.

Precis väster om reservatet planeras nu för 500 bostäder.

nyheter.kronoberg@sr.se