Golfklubb riskerar vite

Glasrikets golfklubb i Växjö hotas av ett vite på 25 000 kronor.

Klubben hade fått dispens av kommunen att få ha ett upplag med schaktmassor inom Fylleryds naturreservat till i slutet av augusti, men har sedan inte tagit bort schaktmassorna.

Och kommunen sätter nu press på klubben för att få bort upplaget.

Senast i augusti nästa år ska schaktmassorna vara borta och marken återställd, annars får golfklubben betala vitet på 25 000 kronor.