Linnésatsning återkommer

Många av de satsningar som görs för Linnéjubiléet nästa år blir inte av engångskaraktär. Tanken är det ska bli en fortsättning.

Nästa år blir då ett avstamp för bland annat fortsatta turistsatsningar, det säger Christina Persson, Linnésamordnare på länsstyrelsen.

- Vi ska bland annat bygga upp ett brett nätverk av människor som kan guida kring Linné ur olika perspektiv - t ex ur botanisk, historisk eller geografisk synvinkel, säger Christina Persson, och det nätverket ska sen fortsätta att fungera också efter jubileumsåret.

Roger Bergvik
roger.bergvik@sr.se