Kyrkoråd Jämo-anmält

Är det könsdiskriminering att en kyrkoherdetjänst i Växjö stift gick till en manlig och inte till en kvinnlig sökande? Det anser den kvinnliga prästen som anmält händelsen till Jämo.
Församlingens kyrkoråd däremot, anser att det var sakliga skäl som gjorde att mannen fick jobbet. Idag träffades kvinnans fackförbund och kyrkorådet i Rydaholm, och kyrkorådet står fast vid att det var sakliga skäl, och inte något annat som gjorde att den manlige prästen fick tjänsten. Nu ska Jämo ta ställning till om man ska ta upp ärendet för utredning.