Ängsväxter lagras i databas

Den som letar efter var en viss ängsväxt finns i landet kan om några år få svar via sin hemdator.
Det är ett av målen för den pågående ängs- och betesmarksinventeringen i länet. Det är uppgifter om natur- och kulturvärden som ska lagras i en databas hos Jordbruksverket, och som sen ska vara tillgängliga för allmänheten. Inte bara uppgifter om olika växter, mossor och lavar lagras, utan också uppgifter om till exempel odlingsrösen och trägärdesgårdar.