19 personer varslas vid Kalmar Industries

Kalmar Industries AB varslade idag 19 anställda i Ljungby och Lidhult . Varslet berör tjänstemän och är en följd av att man ska slå ihop monteringsfabrikernas organisationer och att man omstrukturererat viss verksamhet.

Målet med förändringarna är att införa likartade arbetsflöden, samordna och effektivisera processer samt att förstärka och öka den långsiktiga konkurrenskraften.

Förhandlingar med berörda fackliga organisationer har inletts.

Vid Kalmar Industries i Ljungby och Lidhult arbetar idag cirka 750 personer.