Gift ska bekämpa granbarkborren

Nu överväger Skogsstyrelsen om de kan ge klartecken till storskalig giftanvändning för att stoppa massförökningen av granbarkborrar nästa sommar.

Landets ledande experter på skadeinsekter föreslår bland annat att skogsägarna ska placera ut fångstvirke som är betat med gift i stormområdet i bland annat Kronoberg.

Göran Örlander som är skogsskötselchef på Södra skogsägarna säger att skogsägarna måste samarbeta för att det ska vara ett effektivt tillvägagångssätt. Annars riskerar utrotningsmetoden att misslyckas.

Från Kemikalieinspektionen har man fått klartecken att använda giftet och Skogs och träfacket som länge kämpat mot användning av gift i skogarna, vill nu ge skogsbruket en chans att bekämpa granbarkborren.

Men bara fram till 2009. Sen måste vi sätta stopp, säger Anders Karlsson som är ombudsman vid Skogs och träfacket.