3,5 miljoner över för Kronobergspolisen

I år gör Kronobergspolisen ett överskott på 3,5 miljoner kronor. Till största delen beror det på att polisen inte lyckats rekrytera så många poliser som önskat.

Men kronobergspolisens ekonomidirektör Tommy Gustafsson, tycker ändå inte att det är några svårigheter med att locka nya poliser till länet och menar att nyanställningarna istället kommer att göras under nästa år. Det handlar om att anställa fler civilanställda, men också nya poliser på närpolisstationerna, som exempelvis i Älmhult och Alvesta.

I år har polismyndigheten i Kronobergs län fått ett anslag på 200 miljoner kronor från Rikspolisstyrelsen. När nu verksamhetsåret börjar gå mot sitt slut står det klart att 3,5 miljoner kronor har blivit över.

1,5 miljoner kronor av den summan har sparats in genom att polisens nya kommunikationssystem Rakel, nu har blivit försenat och inte ska införas förrän under nästa år.

Resterande 2 miljoner kronor beror på att Kronobergspolisen inte lyckats nyrekrytera ett tiotal nya tjänster, både på den civila sidan, och den polisiära.

Pengarna som blev över i år kommer Kronobergspolisen att få föra över och uttnyttja nästa år. Då väntar dessutom ett utökat anslag från rikspolisstyrelsen på 208 miljoner kronor.