Sista dagen för riksfärdtjänst

Senast på fredag måste de som vill ha riksfärdtjänst under julhelgen boka sin resa. Till riksfärdtjänst räknas längre sträckor utanför Kronobergs län.

Hittills har Länstrafiken fått in ett hundratal bokningar och det är ungefär lika många som förra året. För den vanliga färdtjänsten är det den 15 december som gäller som sista bokningsdatum för julafton.