Inget skydd mot granbarkborre i ny försäkring

Stormen Gudrun och dess efterföljande skador för skogsnäringen har fått försäkringsbolagen att se över sina försäkringar. Mycket på grund av att stormen orsakade stora skador för skogsnäringen - även för de som hade sin skog försäkrad  - eftersom försäkringen inte alltid var tillräckligt omfattande.

Efter nyår genomförs förändringar i Länsförsäkringars paketförsäkring för skog, men ett skydd mot det stora problemet just nu - granbarkborren - kan de inte erbjuda.

- Vi skulle gärna vilja komma ut med en försäkring som täcker mot granbarkborre, andra insekter och svampar av olika slag, men i dagsläget under pågående angrepp av granbarkborre är det helt omöjligt att komma ut med en sådan produkt, säger Fredrik Daveby, VD för Länsförsäkring Kronoberg.

Däremot ska det bli lättare att få ersättning för stormskadad skog. Den nya paketförsäkringen ska nämligen ersätta skadad areal från en halv hektar. I den nuvarande försäkringen krävs minst en hektar.

Innan stormen Gudrun hade ett flertal skogsägare ingen försäkring eller bara försäkring mot brand, men efter stormen har man på Länsförsäkringar märkt ett större intresse för en komplett försäkring som då även täcker stormskador.

- I Kronobergs län så är det väldigt stor skillnad. Vi har sett ett oerhört stort intresse för att teckna den kompletta skogsförsäkringen och vi har dubblerat antalet kunder som har paketförsäkring, säger Fredrik Daveby.