Timeout-skola för stökiga elever på gång i Ljungby

Ljungby kommun har planer på att starta en slags timeout-skola dit elever som är stökiga kan få komma under en kortare period. Tanken är att de sedan ska komma tillbaka till sin vanliga klass igen.

Det är i första hand elever på högstadiet som skulle vara aktuella för en time-outskola, säger Eva-Gun Berglund som är skolchef i Ljungby kommun.

Det handlar om elever som är stökiga och som inte fungerar i sin vanliga klass.

Förebilden är Rocksjöskolan i Jönköping dit elever får komma under fem veckor för att sedan återvända till sin vanliga klass. Eleverna får extra stöd och hjälp under sin tid på Rocksjöskolan samtidigt som elevens klass får ett andrum. Resultaten är mycket positiva enligt rektorn där.

Planerna på en time-outskola i Ljungby är fortfarande i sin linda, och just nu pågår en utredning vad gäller behov och kostnader. Först efter nyår kommer det att finnas ett färdigt förslag.

Från Lärarförbundet är man inte odelat positiv till den här typen av skolor, och det är framförallt risken med att peka ut enskilda barn som man vänder sig mot.

Men Eva-Gun Berglund hon tror att det ibland kan vara nödvändigt att lyfta ut stökiga barn från deras klasser.

- Både för barnen och för skolan, säger hon.

Lena Gustavsson
lena.gustavsson@sr.se