Dålig kontroll av folkölsförsäljningen i länet

Det är dåligt ställt med folkölstillsynen i vissa av länets kommuner, trots att man sedan årsskiftet har skyldighet att sköta den här tillsynen. Flera kommuner uppger att de bara har hunnit besöka hälften av butikerna eller ännu färre.
Sämst är Uppvidinge kommun, som inte har någon tillsyn alls. Något som Janne Andrén på socialkontoret beklagar och förklarar med tidsbrist. Socialkontoret hinner helt enkelt inte med folkölstillsyn i den hårt pressade arbetstituationen, menar han. Han hoppas att en viss tillsyn ska hinnas med under hösten. Kommunerna har också möjlighet att ta ut en tillsynsavgift av butikerna, som säljer folköl. Alla kommuner, utom Uppvidinge, tar ut en sådan avgift och den varierar mellan 600 och 1000 kronor per butik och år.