Alla anställda på kongaföretag i ledningsgruppen

Konga Mekaniska Verkstad, med sina 18 anställda, arbetar utan styrelse.
Istället har man de senaste åren satsat på en ledningsgrupp där samtliga anställda drar upp riktlinjerna för framtiden. Ledningsgruppen samlas elva gånger per år för att diskutera bland annat ekonomi, produktutveckling och svårigheter i produktionen. Tanken är att alla ska ta mer ansvar och att man i gengäld får förmåner i form av ett bonussystem som baseras på företagets vinst.