Vill bygga om Solvändan - men pengar saknas

Landstingets vårdlokaler på Solvändan på Högstorp i Växjö måste byggas om för att verksamheten ska fungera tillfredställande.
Det tycker styrelsen för Rehabilitering och habilitering som på måndagen sa ja till en ombyggnad av Solvändan. Men trots detta så kan planerna på ett nytt Solvändan gå i stöpet. Bygget beräknas kosta 22 miljoner kronor - pengar som enheten inte har. Och därför vänder man sig nu till landstingsfullmäktige och ber om pengar i hopp om att få ett nytt Solvändan.