IKEA:s spånskivefabrik hotas av nedläggning

Älmhultsbaserade träkoncernen Swedwood som äger spånskivefabriken Swedspan i Hultsfred överväger nu att lägga ner fabriken i Hultsfred där 150 personer arbetar.
Detta trots att man så sent som i april beslutade att investera 300 miljoner kronor i fabriken. Det är oväntat höga råvarupriser som gör att fabriken nu dras med stora förluster. Spånskiveindustrin har nu begärt skattelättnader från staten för att kunna konkurrera på lika villkor. Och får man inte ett positivt besked från näringsdepartementet så kommer troligen produktionen i Hultsfred att flyttas till Lettland eller Ryssland.