Skrotsamlare hotas av vite

Två fastighetsägare i gemlatrakten riskerar nu att få betala ett vite om de inte städar upp på sina fastigheter.
Det har miljö- och hälsoskyddsnämnden i Växjö beslutat. Båda fastighetsägarna har bland annat skrotbilar och annat skrot stående på sina fastigheter, och har trots påtryckningar från miljökontoret inte gjort något åt skrotet. Före den 1 november ska båda fastighetsägarna ha städat upp, annars riskerar de ett vite på 25 000 respektive 20 000 kronor.