Ny skuldsaneringslag snart verklighet

Den första januari träder den nya skuldsaneringslagen i kraft.

- Den nya lagen ska alltså förenkla och göra hela processen från ansökan till beslut snabbare och mer effektiv, säger Magnus Johansson på Kronofogdemyndigheten i Växjö.

Den största skillnaden i nya lagen är att Kronofogdemyndigheten nu som första instans kommer pröva en ansökan om en skuldsanering. Idag säger reglerna att den skuldsatte först ska göra ett eget försök, för att komma överens med sina borgenärer, innan han eller hon får gå vidare till Kronofogdemyndigheten för att ansöka om skuldsanering, det kravet tas alltså bort.

En annan nyhet är att Kronofogdemyndigheten dessutom får möjlighet att besluta om tvingande skuldsanering, det vill säga bestämma att någon ska skuldsaneras trots att en borgenär sagt nej till det.

I Kronobergs län har 11 personer beviljats skuldsanering i år. Och när man läser de nya reglerna kan det låta som att det nu kommer bli enklare att som skuldsatt få skuldsanering. Men Magnus Johansson poängterar att så inte är fallet.

- Lagen är lika sträng nu som tidigare, och besluten fattas på samma grunder, säger han.

therese.gabrielsson@sr.se