Oljeutsläpp i Växjö polisanmält

Den senaste tidens oljeutsläpp i dagvattendammen Kvarnbäcken i Växjö har nu polisanmälts och rubriceras som miljöbrott.

Det var i mitten av november som Växjö kommuns Miljö- och hälsoskyddskontor upptäckte att en stor mängd olja låg i ett lager ovanpå bäcken. Därefter har ytterligare ett antal utsläpp inträffat.

Vem, eller vad, som ligger bakom utsläppen är ännu oklart. Kommunens tekniska förvaltning söker nu baklänges i dagvattensystemet för att hitta orsaken.

För att förhindra att det förorenade dagvattnet från Kvarndammen ska läcka ut i intilliggande sjön Trummen, har kommunen nu lagt ut länsar som stoppar oljan.

patrik.jihde@sr.se