JO kritiserar polis och åklagare

Nu kritiseras även åklagarmyndigheten och polisen i Kronoberg av justitieombudsmannen, JO.

Tidigare har JO riktat kritik mot tingsrättens långa handläggningstider, framför allt att det tar för lång tid att avgöra tvistemål.

Även hanteringen på åklagarmyndigheten och inom polisen är för långsam, enligt JO.

JO kommer nu att göra en särskild utredning som gäller handläggningen av ungdomsärenden inom åklagarmyndigheten och också hur Kronobergspolisen hanterar de beslag som görs i samband med brottsutredningar.