Skillnader på vilket ansvar kommuner tar för tomtmark

Det är stora skillnader på vilket ansvar länets kommuner tar för den tomtmark de säljer. Växjö kommun anser sig inte ha något ansvar alls för de problem som uppstått på Hovshaga i Växjö där flera villaägare fått problem med dräneringen.  I Älmhults kommun agerar man däremot helt annorlunda när man säljer mark.

I kvarteret Kantkedjan på Norra Hovshaga börjades det byggas villor för drygt ett år sedan. Sedan dess har det uppstått stora problem med dräneringen och flera villor har fått fel på husgrunden.

Säljaren av marken, kommunen, anser inte att de har något ansvar alls för de tomter de sålt. Varken när det gäller att bearbeta marken innan försäljningen, eller att nu i efterhand hjälpa till ekonomiskt.

Anders Westerberg, teknisk chef i Älmhult, anser att man inte kan resonera på det sättet. I Älmhult massbalanserar kommunen marken innan försäljning, det vill säga tar bort den dåliga jorden och ersätter med ny. Något som kostar kommunen tusentals kronor per tomt. Skulle det visa sig att det ändå uppstår fel vid själva villabygget, så tittar kommunen även på det, enligt Anders Westerberg. 

Therese Gabrielsson
therese.gabrielsson@sr.se