Skola utrymd efter bombhot

1 200 personer fick utrymmas från Kungsmadsskolan i Växjö på torsdagsförmiddagen sen skolan blivit bombhotad.
Efter att två hot kommit in till SOS Alarm beslöt skolans ledning tillsammans med polisen att utrymma lokalerna. Polisen har sökt igenom skolan utan att hitta något och elever och personal kunde återgå till undervisningen. Skolledningen lät också de elever som ville få gå hem för dagen.