Fler lämnar kyrkan

Svenska kyrkan fortsätter att tappa medlemmar. Det visar Svenska kyrkans egen statistik.

Under perioden november 2005 till november 2006 valde 300 personer i Växjö stift att bli medlem i svenska kyrkan medan 3881 valde att lämna kyrkan.

Statistiken omfattar personer som gjort ett medvetet val och förändringar på grund av småbarnsdop och dödsfall har inte räknats in.