Skogsindustrin på skolturné

Skogsindustrin är ute på charmoffensiv bland länets ungdomar
Ungdomliga företrädare för branschen turnerar runt i landets skolor med ett intensivt halvdagsprogram under namnet Framtidsresan. I går torsdag var man på Teknikum i Växjö. Och de båda Teknikumeleverna Stina Blad och Malin Karlsson tyckte båda efteråt att de fått en mer modern bild av skogsindustrin med fler möjligheter än de tidigare trott. Och enligt Lovisa Helmersson från Framtidsresan har bara omkring 20 procent av ungdomarna en positiv bild av skogsindustrin före programmet, men efteråt är det cirka 70 procent.