Protester mot tjuranläggning i Rottne

Fem lantbrukare från Rottnetrakten planerar att starta en anläggning för 600 gödtjurar i det gamla Barsbro Sågverk som gick i konkurs förra året.
Tanken är att producera gårdsmärkt kött och att konsumenterna ska kunna besöka anläggningen när som helst för att se att djuren har det bra. Men grannarna är inte glada, de fruktar lukt och buller och att gödsel ska förorena Mörrumsån som rinner bara några meter från den planerade gården. Kritik som ägarna till den planerade anläggningen tillbakavisar.