Färre mål för miljön i länet

En tredjedel av de miljömål som länsstyrelsen för fyra år sen satte upp för länets framtida miljö försvinner nu helt i en översyn. Samtidigt förändras närmare 20 mål på ett eller annat sätt.

Av 75 olika mål försvinner hela 25, men Per-Anders Persson på länsstyrelsen tycker ändå inte att det tyder på att målen varit för många utan han säger att många mål som sattes upp för fyra år sen var provisoriska.

Det enda nya miljömålet för länet är att de ekologiska livsmedlen ska stå för en fjärdedel av inköpen i offentlig förvaltning år 2010.