Dödsfall anmäls till Socialstyrelsen

En kvinna i medelåldern som sökte akut hjälp för buksmärtor avled efter att ha fått sin diagnos ställd väldigt sent, och nu anmäler chefläkaren på Centrallasarettet i Växjö händelsen till Socialstyrelsen enligt Lex Maria.

I december 2005 sökte en kvinna i övre medelåldern, akut vård för buksmärtor. Efter en knapp månad blev hon inlagd på sjukhus.

Trots att läkarna på Centrallasarettet i Växjö gjorde omfattande utredningar, bland annat en titthålsoperation, kunde de inte ställa någon säker diagnos. Man bestämde sig då för att operera kvinnan för att man skulle kunna se vad det fanns för orsak till hennes besvär. Operationen försämrade kvinnans tillstånd, men man kunde efter den ställa diagnosen kärlsjukdom i buken. Kvinnan skickades till Malmö där hon opererades vid kärlkirurgiska kliniken. Men operationen skedde för sent och kvinnan avled.

Orsakerna till att sjukhuset misslyckats med att ge patienten rätt behandling har utretts i en sk händelseanalys. I den framkommer att patientens symtom varit svåra att tolka och att det har varit problem med vårdkontinuiteten. Analysen visar också att det har funnits kommunikationsproblem mellan olika vårdgivare, vilket har bidragit till den sena diagnosen. Och chefläkaren på Centrallasarettet i Växjö anser att en tidigare diagnos och en annan handläggning av patienten sannolikt hade kunnat förhindra den tragiska utgången. Därför anmäler han nu fallet till Socialstyrelsen enligt Lex Maria.