Dricksvattnet i Älmhult bör fortfarande kokas

De som bor och arbetar i Älmhults tätort uppmanas fortfarande att koka sitt dricksvatten.
Kranvattnet innehåller koliforma bakterier och kan orsaka magsjuka. De prov som tekniska kontoret i Älmhult tog på torsdagen visar att bakteriehalten i vattnet har sjunkit. Men för att kunna häva rekommendationen om att koka dricksvattnet så måste kommunen avvakta ytterligare ett provsvar, och det väntas komma på lördagseftermiddagen.