Sänkt ersättning för sjuka från nyår

Vid årsskiftet träder 60 stycken lagar och 92 nya förordningar i kraft. Det handlar om allt från nya regler om bilbältesanvändning till de omdiskuterade sänkta a-kassenivåerna.

När det gäller plånboksfrågorna så är det flera lagar som blir betydelsefulla för stora grupper i år.

Till exempel så kommer alla som är sjuka eller tar hand om sjuka barn att få lägre ersättning från nyår. Även föräldralediga kommer att få sänkt ersättning.

Bland de mer okända förändringarna syns till exempel skärpt bilbältesanvändning för barn. Barn kortare än 135 centimeter ska vara fastspända i bilen, från och med nästa år.

Det finns 1270 lagar i Sverige och nästan dubbelt så många förordningar. Tillsammans bildar de ramarna för vad som är tillåtet här i livet. Det som är lite ovanligt med de nya lagarna som börjar gälla nu vid årsskiftet är att de har kommit till med olika majoriteter i rikdagen.

Det var till exempel den förra regeringen som föreslog att redovisningen för mindre företag skulle förenklas. Den nya regeringen har inte haft några invändningar och därför kommer till exempel färre företag att vara tvungna att göra årsredovisningar efter årsskiftet.

Andra förslag från den gamla regeringen ogillas av den nya. Så var det till exempel med en ny skatt på flygresor som skulle införas. Inte bra tyckte den nya regeringen och röstade därför mot förslaget.

Emma Cajnerud
emma.cajnerud@sr.se