Skanska planerar köpcentrum i Ljungby

Ljungby kan få ett nytt köpcentrum.

Det är byggföretaget Skanska som vill bygga ett köpcentrum i den södra utkanten av Ljungby, och som lämnat in ett förslag på detta till kommunen.

Och kommunen ska nu utreda om det går att ändra detaljplanen för området för att kunna tillåta extern handel.

Hur stort bygget är tänkt att bli, vad det kommer att kosta eller vilka butiker det kan bli tal om det kan Skanskas projektledare Niklas Karlsson inte svara på i dag.

Men han säger till Sveriges radio Kronoberg att förhoppningen är att kunna börja bygga redan under 2007.