Fastighetsägarna Syd raggade elkunder

Intresseorganisationen Fastighetsägarna Syd, med bland annat kontor i Växjö, fick under flera år bonus av Affärsverken i Karlskrona.

Bonusen handlade om att uppmuntra nya fastighetsägare att välja Affärsverken som elleverantör. Och för varje ny fastighetsägare som anslöt sig till Affärsverken, fick Fastighetsägarna Syd en bonus för varje såld kilowattimme.

För ett år sedan sades bonusavtalet upp, men tidigare har Affärsverket betalat ut en bonus på 74 000 kronor. Det här skriver Blekinge Läns Tidning idag.