Växjö kommun krävs på skadestånd

Lärarförbundet kräver nu Växjö kommun på skadestånd. Anledningen är att kommunen anställt en obehörig lärare, trots att det fanns en behörig sökande.

Förbundets ordförande Eva-Lis Preisz konstaterar att många kommuner gör som Växjö. Hon vill därför ha prövat vilka följder det kan få för kommunerna. Enligt skollagen måste en behörig sökande anställas i stället för en som saknar tillräcklig utbildning. Tjänstetillsättningen i Växjö upphävdes därför av länsrätten i somras.