Svenska Glasbruk i ekonomisk kris

Glaskoncernen Svenska Glasbruk med 50-talet anställda i Bergdala och Skruv har hamnat i en akut ekonomisk kris.
Det egna kapitalet är förbrukat och ledningen ber nu leverantörerna om hjälp med att sanera finanserna. Styrelseordföranden Olof Marchal säger att det inte handlar om en accordsuppgörelse utan om att få till en avbetalningsplan. Vilka belopp det handlar om vill han inte säga. Orsaken till de ekonomiska problemen är enligt Olof Marchal att efterfrågan på glas varit mindre än väntat, å att avvecklingen av Älghults och Rosdala glasbruk varit mycket kostsam.