Kritik mot vuxenpsykiatriska kliniken efter självmord

Vuxenpsykiatriska klinikentien i Växjö får kritik av socialstyrelsen för att ha brustit i de rutiner som ska finnas när en patient inte kom till en avtalad tid. Fallet de får kritik för handlar om en kvinna som inte kom till sitt besök och som senare hittades död efter att ha tagit sitt liv.

Sedan den 1 februari 2006 ska alla självmord som sker inom 4 veckor efter en undersökning, vård eller behandling, anmälas till Socialstyrelsen enligt Lex Maria. Kronoberg län anmälde under förra året ett tiotal sådana fall. Och i ett av de fallen får vuxenpsykiatriska kliniken i Växjö nu kritik av Socialstyrelsen.

Det handar om en kvinna i 50-årsåldern som varit i kontakt med psykiatrin sedan drygt 20 år tillbaka. I början på 2006 råkade hon dels ut för problem på sin arbetsplats, dels separade hon från sin sambo. Efter dessa händelser mådde hon psykiskt sämre och var inlagd vid två tillfällen med kort tid mellan. Efter att hon skrivits ut från det andra tillfället kom man överens om att hon skulle få hjälp bland annat från den kommun där hon var bosatt.

En tid senare uteblev hon från ett återbesök med ansvarig läkare. Samma dag kontaktades läkaren av en kommunanställd sjuksköterska som berättade att de inte haft kontakt med kvinnan vare sig den dagen eller dagen dessförinnan. Den personal som hade till uppgift att se till att kvinnan fick sin medicin hade inte träffat henne utan lagt medicinen i hennes brevlåda. Läkaren tog då kontakt med kvinnans mor och föreslog att modern skulle kontakta polisen. Något som kvinnans mor tvekade att göra. Läkaren kontaktade då en annan anhörg men ringde sedan till modern igen och bad henne ringa polisen. När polisen väl blev inkopplad fann de kvinnan död.

Och socialstyrelsen riktar nu kritik mot vuxenpsykiatriska kliniken. De anser att det var vårdens sak att kontakta polis och inte överlåta det till anhöriga. Enligt socialstyrelsen har vuxenpsykatriska kliniken brustit i rutiner för hur vården ska agera då en patient inte infinner sig på avtalad tid och socialstyrelsen skriver att sådan rutiner bör utformas.