Kommunerna sparar miljoner på mildvädret

Länets kommuner spar miljonbelopp på det milda vädret.

I t ex Växjö kommun räknar Christer Wånehd, produktionschef för bland annat gator, med att kommunen hittills den här säsongen sparat 2 till 3 miljoner på att man sluppit snöröjning och halkbekämpning.

Länets kommuner har därmed kunnat ta igen en del av extrautgifterna för snöröjningen under den första delen av det snörika 2006.

Då överskred dom flesta kommuner budgeten för snöröjning med mellan en halv och upp mot flera miljoner.

roger.bergvik@sr.se