Fritt val av tandläkare

När den nya landstingsstyrelsen med borgerlig majoritet i dag sammanträdde i ett första möte togs ett stort steg mot införande av tandvårdsspeng.

Suzanne Frank (m), är den första kvinnliga ordföranden i landstingsstyrelsen någonsin, och hon är mycket nöjd med att den långdragna striden om tandvårdspeng nu närmar sig ett slut.

Tandvårdspengen ska gälla för barn och ungdom mellan 3 och 19 år. Den består av en viss änu inte fastställd summa pengar per år som får användas för tandvård hos valfri tandläkare.

Landstinget Kronoberg är det sista landstinget i hela landet som inte har tandvårdspeng för barn och ungdom.

nyheter.kronoberg@sr.se