Kronoberg toppar konkursligan

Kronoberg är det län i landet där antalet företagskonkurser har ökat allra mest.
Hittills i år har konkurserna i vårt län ökat med 51 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Det visar siffror från affärs- och kreditupplysningsföretaget UC. I Sverige som helhet var ökningen 9 procent. Den största minskningen av antalet konkurser har grannlänet Blekinge där konkuserna minskade med 16 procent.