Stor brist på idrottsledare i Småland

Bristen på ledare hotar den ideella idrottsrörelsen och därför drar Smålands Idrottsförbund nu igång ett projekt för att hjälpa föreningarna att hitta nya ledare.
Med hjälp av olika utbildningar, kampanjer och genom att ge unga föreningsledare mentorer så hoppas man hitta runt 200 unga nya ledare, för det är ungdomen som man vänder sig mot. Projektet kommer att pågå i 1,5 år och kostar runt 800 000 kronor. I Småland finns över 2 000 idrottsföreningar och de sysselsätter över 400 000 människor.