Utländska elmontörer åter i Kronoberg

Utländsk arbetskraft förstärker nu reparationsstyrkan som ska ge stormdrabbade strömmen tillbaka. Flera av de som kommer hit deltog också i arbetet efter stormen Gudrun för två år sedan.

Det var så intressant den gången, så det gav mersmak, säger Leif Sandberg från Åbo i Finland, som är en av dom som återvänt till ett stormhärjat Sverige.

Leif Sandberg, 61-årig elmontör från Åbo, tvekade aldrig att hoppa på färjan till Sverige när han fick frågan om han ville vara med och röja längs ledningsgatorna - en gång till. Han och ett 30-tal andra finländare kom tidigt på onsdagsmorgonen till Växjö för att placeras ut i områden som behöver arbetkraft. Även danskar, norrmän och tyskar förstärker nu reparationsstyrkan. Sammanlagt 150 man har rekryterats från utlandet så här långt.

Själv ska Leif Sandberg till Åseda för att jobba. Och han stannar så länge det behövs, säger han Omkring 2 700 arbetar nu med att laga alla elfelen som blev följden av stormen i helgen. Fortfarande är det många som saknar ström med allt vad det innebär och det är dom som arbetar ute på fältet som har direktkontakt med dom som drabbats. Det är blandade reaktioner som väntar, men oftast positiva, det är i vart fall den erfarenhet som Leif Sandberg bär med sig efter arbetet stormen Gudrun.

- För det mesta var de på gott humör, inte var de irriterade på oss i ala fall, säger Leif Sandberg.

Lennart Ernstsson
lennart.ernstsson@sr.se