50 personer bort från Försäkringskassan

Försäkringskassan i Kronobergs län kommer att minska sin personalstyrka, men kontoren finns kvar.

Under året ska Försäkringskassan i Kronobergs län minska sin personalstyrka med 50 tjänster, detta som en följd av att de ska spara 10 miljoner kronor i år.

Av de 50 tjänsterna är det 20 som kommer gå i avtals- eller ålderspension, 20 som blir uppsagda och 10 som inte får fortsätta sina tillfälliga tjänster. Det säger Försäkringskassans länsdirektör Sten Yngvesson.

Alla kontor som Försäkringskassan har runt om i länet blir dock kvar.

För att effektivisera arbetet efter neddragningen säger Försäkringskassan att man kommer att jobba mer med ökad självbetjäning och gruppinformationer i stället för individuell information.

Ett exempel är att kompletteringar i ärenden kan komma att ske via telefon i stället för via brev som det är i dag.