Större risk för granbarksborreangrepp

Efter stormen Per kan dom väntade skadorna från granbarkborren bli betydligt större än vad man hittills trott.

Bo Långström, expert på skogens skadeinsekter vid Sveriges Lantbruksuniversitet, varnar för att en katastrof med stora granbarkborreangrepp hotar skogen.

Han är också kritisk till skogsstyrelsens avvaktande hållning när värden för miljarder hotas.

Bo Långström anser att det inte räcker med den av skogsstyrelsen rekommenderade ”sök och plockmetoden”, att leta upp angripet virke och transportera bort ut den från skogen.

Istället ska man enligt Långström använda så kallat fångstvirke med gift och doftämnen.

Men den här metoden har Skogsstyrelsen hittills inte rekommenderat för skogsägarna, även om den enskilde skogsägaren på dispens kunnat använda den.