Priset på virke ligger kvar - just nu

Enligt Södra Skogsägarna ligger priset på virke för tillfället kvar på samma nivå som före stormen.

Södra Skogsägarna reserverar sig dock mot fler eventuella omfattande stormfällningar. Då kan priserna förändras.

Enligt Södra har deras medlemmar nu sex miljoner kubikmeter stormfälld skog på sina marker. Det motsvarar drygt ett halvt års normal avverkning.

Målet är att virket ska tas om hand senast den 1 juni.