Räddningstjänsten kritiserar Telia

Räddningstjänsten i Ljungby är kritisk till Telias hantering av telefonin i samband med stormen.

Räddningstjänsten menar att man hade kunnat placerat ut reserv-elverk vid ett antal master innan säsongens ovädren drog in. På så sätt hade man kunnat hålla liv i mobiltrafiken under strömavbrotten.

– Från vår sida är det givetvist önskvärt att man agerar mer förebyggande så att man framför allt inte mister möjligheten att kunna ringa larmnumret 112 vid behov. Särskilt eftersom vi i Kronoberg varit så hårt drabbade tidigare av telefonavbrott, säger Ola Johannesson som är räddningschef i Ljungby.

Inför det väntade ovädret vid årsskiftet erbjöd räddningstjänsten i Ljungby Telia hjälp att ställa ut reserv-elverk vid ett antal master som brukar slås ut vid oväder.

Men Telia tackade nej och menade att man inte hade möjlighet att skicka ut någon tekniker för att koppla in verken.

Inte heller inför stormen Per gjorde Telia några lokala åtgärder i förebyggande syfte för att undvika teleavbrott.

På Telia säger de att de måste se till helheten innan man prioriterar några lokala förebyggande åtgärder. Detta eftersom det inte finns tillräckliga resurser för att förebygga telestopp överallt.

– Vi måste se till det nationella läget och kan ju inte bara tänka på Ljungby kommun, så jag ser att det är orealistiskt att ställa ut reserv-elverk i förväg, säger Hans G. Larsson, pressansvarig på Telia.

Hans G. Larsson säger att Telia faktiskt har reservkraft vid telefonmasterna. Masternas reservkraft räcker dock bara 4 till 24 timmar, något som Ola Johannesson ser väldigt kritiskt på.

– Det är väldigt allvarligt att man inte ska kunna larma räddningstjänst, ambulans eller polis på ett enkelt sätt. Jag tycker att det är anmärkningsvärt att man inte får ordning på telefonin efter så här lång tid med flera telefonibortfall, säger han.

Josefin Warg
josefin.warg@sr.se