Närmare 7000 hushåll fortsatt strömlösa

På torsadgskvällen är många kronobergare fortfarande utan ström, och tågtrafiken står still.

Runt om i Kronobergs län var var på torsdagskvällen drygt 6900 hushåll utan ström.

Bäst är läget i Markaryds kommun där bara ett 100-tal hushåll ännu inte har fått tillbaka strömmen.

Enligt Telia är nu antalet hushåll som saknar fast telefoni nere i 3 400.

När det gäller tågtrafiken är stambanan förbi Alvesta-Vislanda och Kust-till-kustbanan ännu inte helt färdigröjda från nedfallna träd.

Man kommer nu att provköra stambanan med godståg, men det är fortfarande oklart när tågtrafiken kommer i gång fullt ut.