Skogsstyrelsen vill ha barkborregift

Skogsstyrelsen vill att det ska vara möjligt att använda insektsgift i större skala mot granbarkborrarna, men det måste godkännas först.

Just nu är det inte möjligt att använda insektsgift i större skala mot granbarkborrarna, men det är något Skogsstyrelsen vill ändra på.

Sedan tidigare finns det en allmän dispens att använda insektsgift för att skydda skogsplantor.

Men, om gift ska få användas allmänt mot granbarkborrarna ska det godkännas av naturvårdsverket och kemikalieinspektionen.

Först därefter kan det bli fråga om att skogsstyrelsen rekommenderar skogsägarna att använda gift.

Metoden innebär att granbarkborrarna lockas med doftämnen till fångstvirket och när de kommer i kontakt med giftet där så dör de.