Antalet strömlösa minskar

Drygt 4500 av Eons elkunder var vid fyratiden utan ström. När det gäller den fasta telefonin var antalet hushåll som nu saknar fast telefoni nere i 1500, enligt Telias hemsida.